Blog

BTW aangifte wordt vaak vergeten

maart 03, 2022 Admin

BTW aangifte

Ieder kwartaal komt het terug, de BTW aangifte. Veel ondernemers hikken aan tegen het doen van de BTW aangifte. Logisch als dat steeds helemaal uitgerekend moet worden. Of via de site van de belastingdienst ingevuld moet worden. Maar dat is echter niet nodig, dit kan echt veel eenvoudiger.

Met een goed online boekhoudprogramma is het doen van BTW aangifte niet zo moeilijk als het lijkt. Belangrijk is dat alle in- en verkoopfacturen tijdig in de administratie staan en gecontroleerd zijn. Is dat eenmaal gebeurd dan kan aangifte meestal via de software van het boekhoudpakket. Dat scheelt niet alleen tijd maar maakt de kans op fouten ook kleiner.

Met het online pakket van Groot In Administratie kan dit uiteraard ook. Bovendien geeft het online werken altijd overzicht. Op ieder gewenst moment kun je zien hoeveel BTW er betaald moet worden of terug te krijgen is. Handig, vooral als er veel schommelingen voorkomen of als er meestal (veel) betaald moet worden. Je kunt daar als ondernemer dan makkelijker op anticiperen.

Waar moet je op letten bij je BTW aangifte?

Er zijn meerdere belangrijke aandachtspunten bij het doen van de BTW aangifte.

Ten eerste, doe de aangifte op tijd en niet op het laatste moment. De meeste ondernemers doen aangifte per kwartaal. Dus in januari, april, juli en oktober. De aangifte dient voor het einde van de betreffende maand bij de belastingdienst binnen te zijn En indien er betaald moet worden dan moet dit ook voor het einde van die maand voldaan zijn. Met het tijdig doen van de aangifte en de mogelijke betaling voorkom je boetes van de belastingdienst.

Om BTW terug te vorderen dienen de bonnen of facturen aanwezig te zijn waarop de BTW vermeld staat. Alleen een pin bon volstaat niet.

Niet alle BTW van kosten zijn zomaar aftrekbaar, hou daar rekening mee bij de aangifte. Bijvoorbeeld een lunch is niet zondermeer aftrekbaar voor de BTW.

Natuurlijk kan een foutje kan gemaakt worden, dat is niet erg. Ieder jaar is er gelegenheid om een suppletie aan het geven. Deze suppletie staat over het algemeen in de jaarcijfers. Heb je een auto in de zaak die je ook privé gebruikt dan dient er ook nog BTW afgedragen te worden over het privé gebruik. Ook dit kan via de suppletie.

Blijf je met je bedrijf onder de € 20.000,- aan omzet dan kan er wellicht gebruik gemaakt worden van de KOR (kleineondernemersregeling). Als onderneming kun je dan vrijgesteld worden van het doen van BTW aangifte. Je brengt dan geen BTW meer in rekening bij je klanten maar krijgt de BTW van inkopen dan ook niet meer terug. Of dit interessant is rekenen we graag uit voor onze klanten.

Maak je die keuze dan doe je dat voor 3 jaar, tenzij de omzet boven de € 20.000,- komt. Dan wordt je weer BTW plichtig.

 

Tenslotte een tip van ons. Hou de boekhouding up to date dat scheelt veel stress op het moment dat de BTW aangifte de deur uit moet. Wij helpen u daar uiteraard graag mee.